Komplexní správa nemovitostí včetně úklidových a bezpečnostních služeb

Právní předpisy

 

Odečty, měření, rozúčtování

 

Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii

 

Vyhláška č. 262/2000 Sb. kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření

 

Vyhláška č. 345/2002 Sb. kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu“

 

Vyhláška č. 334/2000 Sb. kterou se stanoví požadavky na vodoměry na studenou vodu označované značkou EHS

 

Vyhláška č. 333/2000 Sb. kterou se stanoví požadavky na vodoměry na teplou vodu označované značkou EHS

 

Nařízení č. 464/2005 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na měřidla

 

Vyhláška 285/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů

 

Pravidla pro rozúčtování nákladů na teplo pro vytápění – novela vyhlášky č. 372/2001 Sb.

 

Vyhláška č. 428/2001 Sb. kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

 

Vyhláška č. 194/2007 Sb. kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům

 

K novele energetického zákona - 158/2009 Sb.

 

 

 

Další relevantní odkazy

 

Předpis č. 89/2012 Sb.  Občanský zákoník 

 

Portál veřejné správy

 

Ministerstvo pro místní rozvoj – MMR

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu – MPO

 

Státní energetické inspekce

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy

 

Nahlížení do katastru nemovitostí 

 

Server českého soudnictví – obchodní rejstřík

 

Ministerstvo životního prostředí – MŽP

 

Změny ve fungování SVJ od roku 2014

 

Stavební zákon a prováděcí předpisy

 

Český statistický úřad

 

Cenová mapa stavebních pozemků hl. m. Prahy

 

Vyhledávání v rozhodnutích soudů

 

Ministerstvo financí ČR - Daňové pokyny