Komplexní správa nemovitostí včetně úklidových a bezpečnostních služeb

Statistika

Grafy uvádí průměrné počet bankovních institucí a dodavatelů výtahů z našeho portfolia.

 

Banky

u které banky si SVJ (která spravuje Yvex spol. s.r.o) zvolilo účet.

 

Zdroj : interní , Yvex spol. s.r.o , vzorek dat průměr 2000 bytových jednotek, minimum 1500 bytových jednotek

 

Výtahy

zastoupení výtahů u jednotlivých SVJ která spravuje Yvex spol. s.r.o

 

Zdroj : interní , Yvex spol. s.r.o , vzorek dat průměr 2000 bytových jednotek, minimum 1500 bytových jednotek

 

Pojišťovny

U které pojišťovny jsou jednotlivá SVJ pojišťena.

 

 


 

Zdroj : interní , Yvex spol. s.r.o , vzorek dat průměr 2000 bytových jednotek, minimum 1500 bytových jednotek

 

Energetické štítky

Kolik SVJ která spravuje Yvex spol. s.r.o má již energetický štítek.

 

Zdroj : interní , Yvex spol. s.r.o , vzorek dat průměr 2000 bytových jednotek, minimum 1500 bytových jednotek

 

přehled dosažených výsledků u SVJ která spravuje Yvex spol. s.r.o a má již energetický štítek

 

Zdroj : interní , Yvex spol. s.r.o , vzorek dat průměr 2000 bytových jednotek, minimum 1500 bytových jednotek

 

Průměrná hodnota příspěvku do fondu oprav na jeden metr čtvereční

Zdroj : interní , Yvex spol. s.r.o , vzorek dat průměr 2000 bytových jednotek, minimum 1500 bytových jednotek

 

Vodné a stočné

Zdroj : interní , Yvex spol. s.r.o , vzorek dat průměr 2000 bytových jednotek, minimum 1500 bytových jednotek

 

Další relevantní odkazy

 

Průměrná roční míra inlace - graf

 

Průměrná roční míra inlace - data

 

Vývoj vodného a stočného Praha - data

 

Vývoj cen elektrické energie - regulované složky

 

Vývoj celkových cen zemního plynu

 

Vývoj cen regulovaných složek zemního plynu